uďte srdečně vítáni na webové stránce arcivévody Ludvíka Salvátora. Setkáte se zde s fascinujíci osobností, která zasvětila svůj život výzkumům a dokumentaci Středomoří a jeho rozmanitých kultur. Ludvíkovi Salvátorovi leželo vždy na srdci odhalit lidem krásu a poezii přírody a propůjčit hlas věcem často nepovšimnutým a bezvýznamným. Poukázat na nutnost dialogu s jinými kulturami a na styk s nimi, plný respektu, jako základ mírové koexistence.

Sepsání této webové stránky se neomezuje na historické zobrazení nepřizpůsobivého habsburského arcivévody, ale spočívá především ve snaze zpřístupnit jeho neocenitelné dílo většímu okruhu lidí a nechat ho plodně a všestranně působit.

Přátele Středomoří, vědci, turisti, umělci a sběratelé, ti všichni mají být tímto úmyslem osloveni, inspirováni a pozváni vnímat tyto stránky jako "work in progress", doplňovat a obohacovat je v duchu Ludvíka Salvátora.

Online knihovna Ludvíka Salvátora představuje novou kvalitu, in punkto pohodlného čtení bibliofilních cenností a vytváří součastně určitě nejobsažnější, volně přístupnou internetovou databanku k historickým pohledům na Středomoří. Jestli se chcete podílet na plynulém vytváření této knihovny, můžete se stát, nepříliš nákladně, kmotry Digibook pro Vámi vyvolená díla. Informace najdete pod bodem „Aktuální projekty“.

Čerpejte z tohoto neobyčejného dědictví, ať již se jen necháte Ludvíkem Salvátorem jednoduše vézt na, ještě i dnes nejkouzelnější, místa Středomoří, nebo hledáte-li hluboké vysvětlení jeho díla.

Příjemný požitek z četby a hezky strávený čas při hledání stop Vám přeje

Dr. Wolfgang Löhnert
Ludwig Salvator-Gesellschaft / Vídeň

Úvod